© IXEM Xander Meindertsma, Utrecht, The Netherlands, All Rights Reserved

Bibliotheektrap

in esdoorn afgewerkt met lijnolie