© IXEM Xander Meindertsma, Utrecht, The Netherlands, All Rights Reserved

Kapstokken voor basisschool in Voorburg.